درباره ما

ما را بهتر بشناسید

اگر عازم جزيره دلفين ها در قشم هستيد ، خانه محلي مجهز شده کلودنگ دهخدا در روستاي دهخدا يکي از گزينه هاي مناسب پيش رويتان است .
با اقامت در اين خانه که توسط يکي از جوانان روستاي دهخدا اداره مي شود مي توانيد زندگي محلي ها را تجربه کنيد _ از غذاهاي جنوبي بخوريد ، موسيقي جنوبي بشنويد و از سفر به جزيره قشم خاطره بسازيد .
اين خانه شامل چندين خانه به سبک قديم و امروزي است .
انتخاب اين اقامتگاه محلي فرصت سر زدن به تنگه چاه کوه ، دره ستارگان ، دره تنديس ها ، غار نمکدان و تماشاي کارگاه لنج سازي را برايتان فراهم مي کند .
لذت تماشاي سواحل زيتون ، سيمين ، جزاير ناز ، سوزا و تماشاي لاکپشت ها ، دلفين ها و شناي اين پستانداران زيبا و باهوش دريايي قشم در انتظار شماست .
و در اين اقامتگاه مي توانيد با رسم و رسومات مردم و خانواده هاي قشم و علل خصوص روستاي دهخدا آشنا شويد و از غذاهاي محلي و نان هاي محلي و از لبنيات حيوانات اين خانواده که در وعده هاي غذايي مسافران از آن استفاده مي شود لذت ببريد .

گروه طراحی و برنامه نویسی رجستری